Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth ESR Cymru

Graffeg Hwb Cymorth ESR Cymru

Sefydlwyd Cymorth ESR Cymru ym mis Gorffennaf 2018, ac rydym yn darparu cefnogaeth Hunanwasanaeth ESR i sefydliadau GIG Cymru. Ar hyn o bryd, mae Cymorth ESR Cymru yn darparu cymorth uniongyrchol ar gyfer mynediad, ailosod cyfrineiriau, ymholiadau Hunanwasanaeth Cyflogeion ac Absenoldeb Blynyddol.

Gallwch gysylltu â Chymorth ESR Cymru drwy e-bost, Sgwrs Fyw neu dros y ffôn. Cliciwch isod i weld ein horiau agor ac am ragor o wybodaeth ar sut i gysylltu â ni:

Mae Cymorth ESR Cymru yn helpu i ryddhau adnoddau o fewn y timau cymorth ESR lleol trwy ganiatáu iddynt ganolbwyntio eu hymdrechion ar gyflawni amcanion cyflawni ESR allweddol a gwella defnydd o ESR yn eu sefydliadau.

Bydd materion na ellir eu datrys yn y lle cyntaf gan Cymorth ESR Cymru cael eu cofnodi a'u brysbennu i'r sefydliad lleol cywir.

Mae'r sefydliadau a gefnogir gan Cymorth ESR Cymru fel a ganlyn:

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
 • Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
 • Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Ymddiriedolaeth Y GIG

Sylwch: Nid ydym yn darparu cefnogaeth i weithwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Gall gweithwyr Aneurin Bevan gysylltu a'u tim cymorth lleol ar 01633 623455.

Nid ydym yn rhoi unrhyw gefnogaeth i weithwyr NHS England chwaith.