Neidio i'r prif gynnwy

Covid-19

Covid-19 Graphic

Mae tîm Dysgu Digidol Cymru wedi casglu nifer o adnoddau i gefnogi sefydliadau ar blatfform Learning@Wales. Mae gennym sawl cwrs ar gael ar gyfer y sefydliadau canlynol:

 • Holl Awdurdodau Lleol Cymru
 • GIG Cymru
 • Gwirfoddolwyr
 • Prifysgolion
 • Elusennau
 • Practisiau Meddygon Teulu
 • Deintyddol
 • Cartrefi Nyrsio/Preswyl/Gofal

Mae ystod eang o gyrsiau am ddim ar gael i gefnogi staff, yn enwedig yn ystod pandemig COVID-19. 

 

Cyrsiau Clinigol

 • Siart Cofnodi Hylif 
 • Techneg Aseptig Di-gyffwrdd (ANTT) 
 • Meddyginiaeth 
 • Tiwbiau Nasogastrig
 • Arsylwadau Cleifion
 • Arsylwadau Sylfaenol
 • Gofal y Llwybr Anadlu
 • Digwyddiadau Critigol wrth Ddadebru
 • Gofal Traceostomi
 • Sugno
 • Gwirio Marwolaeth

 

Cwrs Sefydlu

 • Diogelwch Tân
 • Iechyd a Diogelwch
 • Atal a Rheoli Heintiau – Lefel 2
 • Diogelu Oedolion – Lefel 2
 • Diogelu Plant – Lefel 2
 • Diogelwch Bwyd 
 • Codi a Chario
 • Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 2020
 • Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd – Cod Ymddygiad
 • Ymwybyddiaeth Dementia​

Mae dros 350 o gyrsiau ar gael. Os ydych chi'n chwilio am gwrs penodol ac angen cymorth - cysylltwch â ni try ein tudalen Help a Chymorth.

Os ydych yn wirfoddolwr yn y GIG ac mae angen mynediad at Learning@Wales arnoch, cysylltwch â’r Bwrdd Iechyd rydych yn gwirfoddoli ag ef a bydd yn gwneud cais am fanylion cyfrif ar eich cyfer.

 

Cartrefi Nyrsio

Os ydych chi'n gweithio i Gartref Nyrsio, cwblhewch y ffurflen Cais ar gyfer Cyfrif e-Ddysgu Newydd.

 

Gweithiwr Dros Dro

Os ydych yn weithiwr dros dro yn y GIG, caiff manylion mewngofnodi eu hanfon atoch.

Os nad yw’r uchod yn berthnasol i chi, cwblhewch y ffurflen Cais ar gyfer Cyfrif e-Ddysgu Newydd.