Neidio i'r prif gynnwy

Strwythur Sefydliadol GIG Cymru

Mae Byrddau Iechyd yng Nghymru yn cael eu trefnu’n rhanbarthol fel y nodir isod:

At hynny, mae tri o Ymddiriedolaethau GIG Cymru yn gweithredu drwy Gymru gyfan fel a ganlyn:

 

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP) yn sefydliad annibynnol, sy’n eiddo i GIG Cymru ac sy’n cael ei gyfarwyddo ganddo. Mae NWSSP yn cefnogi GIG Cymru drwy ddarparu ystod gynhwysfawr o wasanaethau a swyddogaethau cymorth o’r radd flaenaf sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. 

 

Mae mwy o wybodaeth am strwythur GIG Cymru ar wefan Iechyd yng Nghymru.