Neidio i'r prif gynnwy

Cefnogi Llywodraethu Da

 

Mae tri phrif amcan i'r prosesau sy'n cefnogi llywodraethu da yn GIG Cymru:

  • sicrhau bod cleifion yn cael y driniaeth orau y mae modd ei rhoi gan ystyried diogelwch ac ansawdd yn llawn;
  • sicrhau y darperir gwasanaethau yn effeithlon a bod posibiliadau gwastraff a llygredd mor isel ag y bo modd;
  • sicrhau bod gan y cyhoedd ffordd o fynegi eu boddhad â darpariaeth gyffredinol y gwasanaethau.

Mae’r ffordd y mae sefydliadau’r GIG yng Nghymru yn gweithredu dulliau llywodraethu da yn seiliedig ar Rheolau Sefydlog.