Neidio i'r prif gynnwy

Cymelliadau Ariannol

finance

Yn rhan o ymgyrch Hyfforddi.Gweithio.Byw a lansiwyd ar 20 Hydref 2016, cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ddau gymhelliad ar gyfer Hyfforddiant Arbenigol Meddygon Teulu. Mae’r canlynol wedi ei gadarnhau:

  • Bydd pob meddyg teulu dan hyfforddiant sy’n dechrau penodiad cyntaf ei raglen hyfforddiant arbenigol ym mlwyddyn galendr 2018 a Chwefror 2019 yn gymwys i dderbyn y Cymhelliad Cyffredinol, sef ad-daliad am gostau sefyll yr Asesiad Sgiliau Clinigol ar y cyd â sefyll y Prawf Cymhwyso Gwybodaeth am y tro cyntaf.
  • Bydd meddygon teulu dan hyfforddiant, sy’n dechrau penodiad cyntaf eu rhaglen hyfforddiant meddyg teulu arbenigol mewn ardal darged sydd â hanes pum mlynedd o fod â chyfraddau llenwi swyddi is na’r cyfartaledd ym mlwyddyn galendr 2018 a Chwefror 2019, yn gymwys i dderbyn y Cymhelliad Targed, ar yr amod y byddant yn aros mewn ardal darged am gyfnod yr hyfforddiant ac am flwyddyn o ymarfer ar ôl ymgymhwyso. Mae’r Cynlluniau Hyfforddiant Meddyg Teulu canlynol yn gymwys ar gyfer y Cymhelliad Targed:
  • Bangor
  • Dyffryn Clwyd
  • Wrecsam
  • Aberystwyth
  • Sir Benfro

Bydd meddygon dan hyfforddiant sy’n cwblhau eu hyfforddiant ST3 cyfan yn un o’r practisiau canlynol ym Mhowys hefyd yn gymwys am y cymhelliad targed:

 

  • Canolfan Iechyd y Gelli Gandryll
  • Practis Grŵp Meddygol Aberhonddu - Tŷ Henry Vaughan
  • Practis Grŵp Ystradgynlais - Meddygfa Pengorof

 

pdf icon

Cymelliadau Ariannol

Am ragor o wybodaeth am gymelliadau ariannol, ewch i wefan Deoniaeth Cymru a gweler y canllawiau isod.