Neidio i'r prif gynnwy

Pam Dewis Byw a Gweithio yng Nghymru

Pam Dewis Byw a Gweithio yng Nghymru?

Mae Cymru yn lle gwych i gwblhau’ch hyfforddiant meddyg teulu. Yn adnabyddus am ei phrydferthwch naturiol, mae Cymru yn gartref i’r dirwedd a’r golygfeydd harddaf yn y byd, ar y cyd â bod yn ddeniadol yn ddiwylliannol ac yn gymdeithasol. O draethau a mynyddoedd i chwaraeon o’r radd flaenaf, o wyliau i berfformwyr, y gwir yw bod gan Gymru bopeth.

Mae PCGC yn falch o gefnogi ymgyrch Hyfforddi.Gweithio.Byw, sydd â’r nod o hyrwyddo Cymru fel lle i hyfforddi, gweithio a byw.

Os ydych chi’n ystyried hyfforddi fel Cofrestrydd Meddyg Teulu Arbenigol yng Nghymru, ewch i wefan Deoniaeth Cymru am ragor o wybodaeth am y broses asesu a dyddiadau cau.

Yn y cyfamser, dyma flas ar beth sydd gan Gymru i’w gynnig...

Natural Beauty

Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol

Mae pum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru y gallwch chi…

Beaches

Traethau

Mae Cymru yn enwog am eu traethau sydd iw cael ledled y wlad, lle…

Coastline

Arfordiroedd

Cymru ywr unig wlad â llwybr syn cwmpasu ei harfordir cyfan.

Cardiff Castle

Diwylliant

Mae Cymru yn adnabyddus am ei diwylliant ai hamgueddfeydd ai chestyll…

Music and Festivals

Cerddoriaeth a Gwyliau

Mwynhewch hanes Cymru yn eu parc, eu fferm au bythynnod traddodiadol.

Cardiff Millenium Stadium

Chwaraeon

WMae digon o ddewis yng Nghymru, ni waeth pun a ydych chin chwaraewr…