Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltu â'r Cyflogwr Arweiniol

Tîm y Gweithlu Meddygol

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
4-5 Charnwood Court
Heol Billingsley
Parc Nantgarw
CF15 7QZ
 

Am ymholiadau ynghylch Talebau Gofal Plant, cysylltwch â

Sarah.Thompson3@wales.nhs.uk

Sarah Thompson

029 20 615 888 estyniad 6557


Am ymholiadau ynghylch prydlesu ceir e-bostiwch:

michelle.richards@wales.nhs.uk


Am ymholiadau ynghylch Rhestr Cyflawnwyr Meddygol e-bostiwch:

E-bost: nwssp-primarycareservices@wales.nhs.uk

Tîm Contractau

01495 332093 / 332124


Ar gyfer ymholiadau Cyflogres, Treuliau a Phensiynau ewch i'r dudalen Gwasanaethau Cyflogaeth isod:

Gwefan: https://pcgc.gig.cymru/ein-gwasanaethau/gwasanaethau-cyflogaeth/cysylltwch-a-gwasanaethau-cyflogaeth/de-ddwyrain-cymru/ymddiriedolaeth-gig-felindre/