Neidio i'r prif gynnwy

Logisteg a Dosbarthu

Logistics & Delivery
Gall Gwasanaethau Caffael gymryd nwyddau gan ystod eang o fathau o gerbydau o feintiau gwahanol.  Dyma'r meini prawf llawn ar gyfer dosbarthu nwyddau:
 

Meini prawf dosbarthu i storfeydd rhanbarthol y bartneriaeth cydwasanaethau

(I'w darllen ochr yn ochr â'r Amodau Contract ar gyfer prynu nwyddau (a/neu wasanaethau) ac unrhyw amodau a nodiadau arbennig i'r sawl sy'n tendro a all fod yn berthnasol)