Neidio i'r prif gynnwy

Cynaliadwyedd

Wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau mae gan y sector cyhoeddus gyfraniad pwysig i’w wneud i hyrwyddo datblygu cynaliadwy. I gydnabod hyn bydd Gwasanaethau Caffael y Bartneriaeth Cydwasanaethau yn hyrwyddo arweinyddiaeth ym maes caffael cynaliadwy, gan weithio â chyflenwyr nwyddau a gwasanaethau sy’n cefnogi ymrwymiadau cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru, fel y maent wedi eu nodi yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Sustainable Procurement Resources
Adnoddau Caffael Cynaliadwy
Sustainable Risk Assessment Support
Cymorth ag Asesiadau Risg Cynaliadwyedd
Case Studies
Astudiaethau Achos
Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
Ethical Employment
Cyflogaeth foesegol ac Adroddiadau TISC (Tryloywder mewn Cadwyni Cyflenwi)
Community Benefits
Buddion Cymunedol
Carbon Footprint
Canlyniadau Ôl Troed Carbon Llwyddiannus 2018–19