Neidio i'r prif gynnwy

Prosesu Presgripsiynau – Cywirdeb

Prescription Processing

Mae Gwasanaethau Gofal Sylfaenol yn prosesu oddeutu 80 miliwn o eitemau presgripsiwn y flwyddyn.

Mae ein Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i ni fodloni dau ddangosydd perfformiad allweddol o ran cipio data a chywirdeb taliadau. Mae sampl ar hap sy'n ddilys yn ystadegol o oddeutu 60,000 o'r eitemau presgripsiwn hyn yn cael ei hailbrosesu bob mis i fesur ein perfformiad yn erbyn y targedau hynny.

Isod mae'r dogfennau sy'n cynnwys yr ystadegau sy'n gysylltiedig â'r eitemau hynny sy'n cael eu gwirio bob mis.

 

Dogfennau


pdf icon
 

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol - Cywirdeb Prosesu Presgripsiynau Fy 19 20

 

pdf icon
 

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol – Cywirdeb Prosesu Presgripsiynau Fy 18 19

 

pdf icon
 

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol – Cywirdeb Prosesu Presgripsiynau Fy 17 18

 

pdf icon
 

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol – Cywirdeb Prosesu Presgripsiynau Fy 16 17

 

pdf icon
 

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol – Cywirdeb Prosesu Presgripsiynau Fy 15 16

 

pdf icon
 

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol – Cywirdeb Prosesu Presgripsiynau Fy 14 15