Neidio i'r prif gynnwy

Cytundebau Lefel Gwasanaeth

Service Level Agreement

Mae tri Chytundeb Lefel Gwasanaeth wedi eu datblygu rhwng y Cyflogwr Arweiniol (sef PCGC) a Deoniaeth Cymru, y Byrddau Iechyd a phractisiau Meddyg Teulu. Mae pob un wedi ei gymeradwyo gan bob parti ac mae’n manylu ar eu rhwymedigaethau.

Am ragor o wybodaeth am y Cytundebau Lefel Gwasanaeth perthnasol, cysylltwch â Thîm y Gweithlu Meddygol trwy e-bostio: NWSSPGPSingleLeadEmployer@wales.nhs.uk.