Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Galwedigaethol

Occupational Health

Cyn dechrau’r rhaglen hyfforddiant, bydd yn ofynnol i Gofrestryddion Meddyg Teulu Arbenigol gael cliriad Iechyd Galwedigaethol gan Adran Iechyd Galwedigaethol y Bwrdd Iechyd maen nhw’n gweithio iddo.

 

Mae ffurflenni pob Bwrdd Iechyd i’w cael isod, er gwybodaeth.

 

Bwrdd lechyd Prifysgol Bae Abertawe

 
 

Ffurflen Atgyfeirio i'r Rheolwr

 

 

Ffurflen Hunan-gyfeirio i Staff

 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 
 

Ffurflen Atgyfeirio i'r Rheolwr

 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 
 

Ffurflen Atgyfeirio i'r Rheolwr

 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 
 

Manager Referral Form

 

 

Bwrdd lechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 
 

Ffurflen Atgyfeirio i'r Rheolwr

 

 

Ffurflen Hunan-gyfeirio i Staff

 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 
 

Ffurflen Atgyfeirio i'r Rheolwr

 

 

Ffurflen Hunan-gyfeirio i Staff

 

 

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau y gall Iechyd Galwedigaethol eu darparu, dilynwch y dolenni i wasanaethau eich sefydliad lletyol ar ein tudalen dolenni defnyddiol.

 

Mae gwybodaeth hefyd yn y Canllawiau Ffit i Weithio i Weithwyr ac yng nghanllawiau Ffit i Weithio Adran Gwaith a Phensiynau.