Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â'r Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

Dyma fanylion cyswlit ein swyddfeydd, cyfeiriadau a'n rhifau ffôn:

 

Cysylltiadau Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

Pencadlys PCGIGC

4-5 Cwrt Charnwood, Heol Billingsley, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QZ

Cyfarwyddwr Archwilio a Sicrwydd

 

01443 848570


Cysylltiadau Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

Gogledd

Archwilio Mewnol, Bron Afon, Ysbyty Bryn y Neuadd, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0HH 

Ffôn: 03000 852747


Cysylltiadau Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

De Canolog

Archwilio Mewnol, Llawr 1af, Tŷ Woodland, Heol Maes y Coed, Caerdydd, CF14 4HH

Ffôn: 02921 836485/836565

Uned Gwasanaethau Arbenigol, Tŷ’r Cwmnïau, Ffordd y Goron, Caerdydd, CF14 3UB

Ffôn: 02920 905312

Cysylltiadau Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

De-ddwyrain

Archwilio Mewnol, Tŷ Cwmbrân, Ystad Parc Mamhilad, Pont-y-pŵl, Gwent, NP4 0XS

Ffôn: 01495 300841/300846


Cysylltiadau Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

De-orllewin

Archwilio Mewnol, Tŷ Matrix, Boulevard y Gogledd, Parc Matrix, Parc Anturiaeth Abertawe, SA6 8BX

Ffôn: 01792 860591


Cysylltiadau Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

Gorllewin

Archwilio Mewnol, St Brides, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3HB

Ffôn: 01267 239785