Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â'r Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

Dyma fanylion cyswlit ein swyddfeydd, cyfeiriadau a'n rhifau ffôn:

 

Cysylltiadau Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

Pencadlys PCGIGC

4-5 Cwrt Charnwood, Heol Billingsley, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QZ

Simon Cookson

Director of Audit and Assurance

01443 848570

Gareth Price

PA to the Director of Audit and Assurance

01443 848571


Cysylltiadau Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

Gogledd

Uned Gwasanaethau Archwilio Mewnol ac Arbenigol, Ysbyty Abergele, Abergele, Conwy, LL22 8DP

Archwilio Mewnol, Ysbyty Bryn y Neuadd, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0HH

Paul Stocker

 

Archwilio Mewnol, Ysbyty Bryn y

Dave Harries

Huw Jones

Patrick Williams

Rhys Jones

Preswylfa, Ffordd Hendy, Yr

Wendy Welsh

Swyddfeydd Archwilio Mewnol

Ossama Lofty

Rheolwr Archwilio - Cyfalaf

 

Neudd, Llanfairechan, Conway, LL33

Pennaeth Archwilio Mewnol

Uwch Archwilydd Mewnol

Prif Archwilydd

Uwch Archwilydd Mewnol

Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1PZ

Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol

 

Prif Archwilydd

01745 448728 rhif

estyniad 2536

0HH

03000 852747

03000 852748

03000 852749

03000 852750

 

03000 858849

 

07866 034131


Cysylltiadau Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

De Canolog

Archwilio Mewnol, Llawr 1af, Tŷ Woodland, Heol Maes y Coed, Caerdydd, CF14 4HH

Ian Virgill

Pennaeth Archwilio Mewnol

02921 836485

Paul Dalton

Pennaeth Archwilio Mewnol

02921 836565

Emma Samways

Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol

02921 836564

Jayne Gibbon

Rheolwr Archwilio

02921 836486

Ken Hughes

Rheolwr Archwilio

02921 836488

Lucy Jugessur

Rheolwr Archwilio

02921 836487

OluBanke Ajayi-Olaoye

Prif Archwilydd Mewnol

02921 836484

Stuart Bodman

Morgan Bowen

Sharon Edwards

Murray Gard

Elizabeth Vincent

Cara Vernon


Uned Gwasanaethau

CF14 3UB

Huw Richards

Eifion Jones

Martyn Lewis

 

Felicity Quance

David Butler

Melanie Goodman

Taha Rana

Prif Archwilydd Mewnol

Prif Archwilydd Mewnol

Prif Archwilydd Mewnol

Prif Archwilydd Mewnol

Prif Archwilydd Mewnol

Archwilydd


Arbenigol, Tŷ’r Cwmnïau, Ffordd y Goron,

 

Dirprwy Gyfarwyddwr (SSU)

Uwch Reolwr Archwilio

Uwch Reolwr Archwilio - Arbenigwr Rheoli

Gwybodaeth a Thechnoleg

Uwch Reolwr Archwilio

Rheolwr Archwilio

Rheolwr Archwilio

Principal Auditor (Trainee)

02921 836491

02921 836499

02921 836493

02921 836469

02921 836489

02921 836499


Caerdydd,

 

02920 905312

02920 905311

02920 905365

 

02920 905364

02920 905307

02920 905309

02920 905406

Cysylltiadau Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

De-ddwyrain

Archwilio Mewnol, Tŷ Cwmbrân, Ystad Parc Mamhilad, Pont-y-pŵl, Gwent, NP4 0XS

Helen Higgs

Pennaeth Archwilio Mewnol

01495 300846

James Quance

Pennaeth Archwilio Mewnol

01495 300841

Stephen Chaney

Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol

01495 300844

Osian Lloyd

Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol

01495 300843

Chris Scott

Rheolwr Archwilio

01495 300842

Rhian Gard

Prif Archwilydd

01495 300840

Emma Rees

Rheolwr Archwilio

01495 300845

Laura Howells

Prif Archwilydd

01495 300844


Cysylltiadau Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

De-orllewin

Archwilio Mewnol, Tŷ Matrix, Boulevard y Gogledd, Parc Matrix, Parc Anturiaeth Abertawe, Abertawe, SA6 8BX

Donna Morgan

Prif Archwilydd

01792 860597

Nicola Jones

Rheolwr Archwilio

01792 860592

Sophie  Corbett

Rheolwr Archilio

01792 860596

Matthew Smith

Uwch Archwilydd

01792 860598

Neil Thomas

Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol

01792 860591

Jonathan Jones

Prif Archwilydd

01792 860595

Ross Hughes

Uwch Archwilydd

01792 860588

Chris Jones

Uwch Archwilydd

01792 860594

Rhian Lewis

Prif Archwilydd

01792 860587


Cysylltiadau Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

Gorllewin

Archwilio Mewnol, St Brides, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3HB

James Johns

Pennaeth Archwilio Mewnol

01267 239785

Gareth Heaven

Rheolwr Archwilio Mewnol

01267 239642

Kevin Seward

 

Rheolwr Archwilio - Arbenigwr Rheoli

Gwybodaeth a Thechnoleg

01267 239784

 

Sian Bevan

Prif Archwilydd Mewnol

01267 239780

Ceri-Ann Corcoran

Prif Archwilydd Mewnol

01267 239782

Rhian Williams

Jennifer Usher

Prif Archwilydd Mewnol

Prif Archwilydd Mewnol

01267 239780

01267 239781