Neidio i'r prif gynnwy

Sicrwydd Ystadau

Dyn yn cynnal aseiniad Sicrwydd Ystadau

Mae ein tîm gwasanaethau arbenigol yn ymgymryd ag amrywiaeth o aseiniadau Sicrwydd Ystadau ar gyfer cleientiaid er mwyn ychwanegu gwerth am arian a chynorthwyo gyda’u hanghenion gweithredol, mae’r rhain yn cynnwys:

Strategaeth


 • Cynllunio gwasanaethau a chyfalaf gofal iechyd
 • Strategaeth Ystadau

 

Statudol


 • Asbestos
 • Legionella
 • Diogelwch Tân
 • Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd
 • Amodau Rheoli Adeiladu a Dylunio

 

Rheoli Ystad


 • Rheoli Eiddo
 • Dyraniad adnoddau: cynnal a chadw/ppm/cyfalaf
 • Caffaeliadau a Gwarediadau

 

Cyfalaf


 • Priodoledd trefniadau i gyflwyno rhaglen gyfalaf
 • Gwerthuso ar ôl prosiect

 

Rheoli Adnoddau Ystadau


 • Rheoli goramser
 • Rheoli absenoldeb oherwydd salwch
 • Strategaethau hyfforddi ar gyfer staff ystadau

Perfformiad


 • Rheoli ynni
 • Rheoli dŵr
 • Amodau amser gweithio
 • Rheoli Sylweddau sy’n Beryglus i Iechyd
 • Diogelwch Trydanol
 • Diogelwch Mecanyddol (e.e. Nwy, lifftiau ac ati.)
 • Diogelwch Amgylcheddol
 • Rheoli Llygredd
 • Diogelwch Bwyd
 • Rheoli Gwastraff Cyffredinol
 • System rheoli perfformiad ystadau a chyfleusterau
 • Ymatebolrwydd ystadau i gyfarwyddiaeth cleientiaid

Amgylchedd


 • Ailgylchu a Lleihau Gwastraff
 • Rheoli’r Amgylchedd
 • Adrodd ar Gynaliadwyedd