Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

Gan ein bod yn darparu gwasanaethau i bob sefydliad yn GIG Cymru, mae ein sgiliau a’n gwybodaeth yn cynnwys gofal sylfaenol ac eilaidd ynghyd â gwasanaethau iechyd arbenigol a gwasanaethau cenedlaethol gan gynnwys y gwasanaeth ambiwlans ac iechyd cyhoeddus.

Ein cryfder craidd yw’r ddarpariaeth o sicrwydd archwilio trwy asesiad annibynnol a gwrthrychol o lywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol. Rydym hefyd yn cynnig cyngor a chymorth i fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau yng Nghymru i helpu’r sefydliadau hyn i wella gwerth am arian a pherfformiad sefydliadol.

Rydym yn cyflwyno gwasanaethau archwilio a sicrwydd cynhwysfawr, o ansawdd uchel a phroffesiynol gan gynnwys:

Dyn yn defnyddio cyfrifiannell wrth ddadansoddi adroddiadau

Archwiliad Mewnol

Internal Audit is an independent, mandatory function that provides an…

Dyn yn defnyddio gliniadur

Sicrwydd Gwybodeg

Mae rheolaethau ym maes Rheoli Gwybodaeth, ynghyd â rheolaethau…

Dyn yn cynnal aseiniad Sicrwydd Ystadau

Sicrwydd Ystadau

Mae ein tîm gwasanaethau arbenigol yn ymgymryd ag amrywiaeth o…

Person yn gwirio rhifau gyda chyfrifiannell

Archwilio Cyfalaf a Chaffael

Mae ein harchwiliadau cyfalaf wedi esblygu o sylfaen gadarn o brofiad…

Dau berson yn edrych ar graff mewn archwiliad mewnol

Ymgynghori a Chynghori

Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus ar gyfer y GIG yn…