Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

Gan ein bod yn darparu gwasanaethau i bob sefydliad yn GIG Cymru, mae ein sgiliau a’n gwybodaeth yn cynnwys gofal sylfaenol ac eilaidd ynghyd â gwasanaethau iechyd arbenigol a gwasanaethau cenedlaethol gan gynnwys y gwasanaeth ambiwlans ac iechyd cyhoeddus.

Ein cryfder craidd yw’r ddarpariaeth o sicrwydd archwilio trwy asesiad annibynnol a gwrthrychol o lywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol. Rydym hefyd yn cynnig cyngor a chymorth i fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau yng Nghymru i helpu’r sefydliadau hyn i wella gwerth am arian a pherfformiad sefydliadol.

Rydym yn cyflwyno gwasanaethau archwilio a sicrwydd cynhwysfawr, o ansawdd uchel a phroffesiynol gan gynnwys:

Internal Audit

Archwiliad Mewnol

Internal Audit is an independent, mandatory function that provides an…

Dyn yn defnyddio gliniadur

Sicrwydd Gwybodeg

Mae rheolaethau ym maes Rheoli Gwybodaeth, ynghyd â rheolaethau…

Dyn yn cynnal aseiniad Sicrwydd Ystadau

Sicrwydd Ystadau

Mae ein tîm gwasanaethau arbenigol yn ymgymryd ag amrywiaeth o…

Person yn gwirio rhifau gyda chyfrifiannell

Archwilio Cyfalaf a Chaffael

Mae ein harchwiliadau cyfalaf wedi esblygu o sylfaen gadarn o brofiad…

Dau berson yn edrych ar graff mewn archwiliad mewnol

Ymgynghori a Chynghori

Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus ar gyfer y GIG yn…