Neidio i'r prif gynnwy

Canlyniadau Ôl Troed Carbon Llwyddiannus 2018–19

Carbon Footprint

Bu'n flwyddyn lwyddiannus i'n hôl troed carbon

  1. Mae’r Bartneriaeth Cydwasanaethau wedi cyrraedd pob targed o ran lleihau ei hôl troed carbon ym mhob categori, gyda gostyngiad cyffredinol mewn allyriadau carbon o 3.78%
  2. Mae hyn yn cyfateb i 2,718 o goed, 5,115,264 litr o ddŵr ac, yn bwysicaf oll, arbediad o 95,911kg o allyriadau CO₂
  3. Mae hyn oherwydd ymdrechion holl staff y sefydliad.     

Gellir dod o hyd i’r Perfformiad Cynaliadwyedd 2018–19 yn llawn trwy ddilyn y ddolen isod:

pdf icon
 

Perfformiad Cynaliadwyedd 2018-2019