Neidio i'r prif gynnwy

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae’r ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru ar gyfer heddiw ac, fel y dywed yr enw, ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd Gwasanaethau Caffael Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC) yn ymdrechu i gyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 trwy ddefnyddio dull holistig.

Gellir dod o hyd i strategaethau i sicrhau bod y sefydliad yn mynd i’r afael â nodau’r ddeddf trwy ddilyn y ddolen ganlynol: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Amcanion Caffael 

 

 

Gellir dod o hyd i ddatganiad ac amcanion PCGC trwy ddilyn y ddolen ganlynol:

Datganiad ac Amcanion Llesiant

 

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, sydd yn amlinellu’r ddeddf yn llawn.  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, gwefan

Gweler y saith nod llesiant hanfodol yn y ddolen hon.  Yr hanfodion

Mae fideo addysgiadol a defnyddiol Llywodraeth Cymru am nodau’r ddeddf ar gael trwy ddilyn y ddolen ganlynol. Fideo am Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol gan Lywodraeth Cymru              

Well being of Future Generations (Wales) Act 2015