Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Caffael Cynaliadwy

Sustainable Procurement Resources
Amlinellir ein nodau a’n hymrwymiad yn ein Polisi Caffael Cynaliadwy, sy’n esbonio sut y byddwn yn mynd i’r afael â chynaliadwyedd trwy ein gweithgareddau a gweithgareddau ein cadwyn gyflenwi.
 
 
 
Casgliad o adnoddau ac offer yw Cynlluniwr Siwrnai Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru.     
 

Dolenni defnyddiol

  1. Buddion cymunedol – Mae’r canllaw hwn yn rhoi cyngor ar sut i ymgorffori buddion cymunedol yng ngweithdrefnau caffael y sector cyhoeddus. Buddion cymunedol: Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru
  2. Mae’r Cynllun Masnachu Moesegol yn gynghrair flaenllaw o gwmnïau, undebau llafur a chyrff anllywodraethol sy’n hyrwyddo parch at hawliau gweithwyr ledled y byd. Gwefan y Cynllun Masnachu Moesegol
  3. Mae Swyddfa Masnach y Llywodraeth yn darparu ystod o wybodaeth ddefnyddiol ar arfer gorau ym maes caffael cynaliadwy. Offer Caffael Cynaliadwy
  4. Mae The Centre For Evidence Based Purchasing (CEP) wedi datblygu offeryn a fydd yn galluogi sefydliadau i nodi costau egni blynyddol a chostau oes gyfan cyfarpar electronig meddygol. Adroddiadau ar gostau oes gyfan cyfarpar meddygol
  5. Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff: Cod Ymarfer. Mae’n amlinellu canllaw Llywodraeth Cymru ar ailgylchu cyfarpar trydanol yn gynaliadwy. Dolen i brotocolau cod ymarfer Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff
  6. Siarter Agor Drysau – dyma siarter Llywodraeth Cymru, sy’n addas ar gyfer busnesau bach a chanolig ac sy’n amlinellu nodau’r sectorau cyhoeddus o ran gweithio gyda mentrau bach a chanolig.  Dolen i Siarter Agor Drysau Llywodraeth Cymru