Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Meddygon Teulu

All Wales Medical Performers List
Rhestr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan a Chofrestr Meddygon Locwm Cymru Gyfan
Apply for Inclusion in the Medical Performers List
Gwneud cais i gael eich cynnwys ar Restr Cyflawnwyr Meddygol
Data a Chyhoeddiadau

(Angen Rhwydwaith GIG Cymru)

Hawliadau Amlfrechlyn Electronig (EMVC)

(Angen Rhwydwaith GIG Cymru)

Canllawiau ar gyfer Cofrestru Cleifion a Chynnal Rhestrau

(Angen Rhwydwaith GIG Cymru)

Gwasanaeth Storio a Sganio Cofnodion Meddygon Cleifion Ar Alw

(Angen Rhwydwaith GIG Cymru)

Tîm Cynghori Gofal Meddygol Sylfaenol (PMCAT)

(Angen Rhwydwaith GIG Cymru)

Gwasanaeth Sganio a Throsglwyddo

(Angen Rhwydwaith GIG Cymru)

Cyflwyno eich cyfrif presgripsiynu

(Angen Rhwydwaith GIG Cymru)

Cydymffurfio â Rheoli Gwastraff – Practisiau Meddyg Teulu

(Angen Rhwydwaith GIG Cymru)