Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddi Practisiau Meddyg Teulu

GP Practice Analysis

Mae’r data dadansoddi practisiau meddyg teulu yn dod o bresgripsiynau sydd wedi eu cyflwyno gan bractisiau meddyg teulu yng Nghymru ac sydd wedi eu rhoi gan y canlynol:

  • Fferyllwyr yn Lloegr a Chymru
  • Contractwyr Dyfeisiau yn Lloegr a Chymru
  • Meddygon Fferyllol yng Nghymru

neu feddyginiaethau sydd wedi eu gweini’n bersonol mewn practisiau meddyg teulu yng Nghymru.

Mae’r data yn dangos nifer y presgripsiynau a roddodd pob practis yn ôl mis a nifer y cleifion sydd wedi eu cofrestru â phob practis.