Neidio i'r prif gynnwy

Gweithgarwch Contractwyr Presgripsiynu yn ôl Gwasanaeth

Dispensing Contractor Activity by Service

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu gwybodaeth bwysig am wasanaeth uwch ac ychwanegol ar gyfer fferyllfeydd yn y gymuned, contractwyr presgripsiynau dyfeisiau, practisiau meddyg teulu sy’n presgripsiynu a phractisiau meddyg teulu sy’n gweini meddyginiaethau yn bersonol.

Bydd data yn cael eu cyhoeddi ar ddiwrnod gwaith cyntaf pob mis (yn dechrau ar Ebrill 2015) ac ar gael am y flwyddyn ariannol bresennol a’r ddwy flynedd ariannol gyflawn.

Bob mis bydd ffeil gywasgedig sy’n cynnwys tair taenlen yn cael ei huwchlwytho. Bydd y daenlen yn cynnwys gwybodaeth fel yr amlinellir isod.

 

CCYYMM_Dispensing Information Chemist

Mae’r set ddata hon yn cynnwys cyfanswm nifer y presgripsiynau ar gyfer pob fferyllfa yn y gymuned, gyda ffioedd presgripsiynu cysylltiedig ac amrywiaeth o wybodaeth am Wasanaethau Ychwanegol, gan gynnwys hawliadau Adolygu’r Defnydd o Feddyginiaethau, Adolygu Meddyginiaethau wrth Ryddhau, Addysg, Iechyd a Gofal a hawliadau rhoi’r gorau i ysmygu.
 
 

CCYYMM_Dispensing Information Appliances

Mae’r set ddata yn cynnwys nifer y presgripsiynau a gyflwynwyd gan bob contractiwr presgripsiynau dyfeisiau yng Nghymru.
 
 

CCYYMM_Dispensing Information Doctor

Mae’n dangos nifer y presgripsiynau a gyflwynwyd gan bob practis meddyg teulu sy’n presgripsiynu a phob practis meddyg teulu sy’n gweini meddyginiaethau yn bersonol yng Nghymru.