Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddiad o Gost Presgripsiynau

Prescription Cost Analysis

Mae Dadansoddiad o Gost Presgripsiynau yn adroddiad crynhoi Cymru gyfan sy’n seiliedig ar ddata Presgripsiynu yn y Gymuned. Mae’n rhoi manylion am nifer yr eitemau a chost cynhwysion net yr holl bresgripsiynau a roddwyd yn y gymuned yng Nghymru.

Caiff y presgripsiynau a roddir eu rhestru yn nhrefn yr wyddor yn y Llyfr Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain yn ôl:

  • pennod
  • adran
  • is-baragraff
  • cemegyn
  • cynnyrch
  • cymysgedd unigol

Data is aggregated by calendar year and by month (preparation level only).

Caiff data eu casglu yn ôl blynyddoedd calendr ac yn ôl misoedd (ar lefel cymysgedd yn unig) Cliciwch yma am wybodaeth

Am ddata misol gweler y llyfrgell ddogfennau isod.

Am esboniad llawn o’r data, gweler y nodiadau esboniadol yn yr adran Dogfennau Allweddol.

Sicrhewch eich bod yn darllen y nodiadau esboniadol ar y daenlen. 

doc icon
 

Nodiadau Esboniadol PCA