Neidio i'r prif gynnwy

Rheolau Sefydlog

Dylai Rheolau Sefydlog ar gyfer Byrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau a chyrff y GIG yng Nghymru gael eu seilio ar y model a bennir gan Lywodraeth Cymru. Mae Rheolau Sefydlog Enghreifftiol ar gael drwy'r dolenni isod.

Sylwer: Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws bu'n rhaid cyflwyno deddfwriaeth dros dro yn diwygio'r rheoliadau sy'n llywodraethu deiliadaeth aelodau o sefydliadau/pwyllgorau'r GIG, nad ydynt yn swyddogion, a gwnaethpwyd diwygiadau dros dro i'r Rheolau Sefydlog Enghreifftiol o ran amseriad cyfarfodydd cyffredinol blynyddol.  Cynhwyswyd manylion am y diwygiadau dros dro i'r Rheolau Sefydlog Enghreifftiol yng Nghylchlythyr Iechyd Cymru 2020/011 ac maent i’w gweld yma.

 

Rhagor o wybodaeth am y Rheolau Sefydlog: