Neidio i'r prif gynnwy

Rheolau Sefydlog - Byrddau Iechyd Lleol

 

Rhaid i Fyrddau Iecyd Lleol (BILlau) yng Nghymru gytuno ar Reolau Sefydlog sydd, ynghyd â chyfres o Gyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a chynllun o benderfyniadau a gedwir ar gyfer y Bwrdd; cynllun o ddirprwyaethau i swyddogion ac eraill; ac amrywiaeth o ddogfennau fframwaith eraill, yn nodi’r trefniadau y mae'r Bwrdd, ei Bwyllgorau, ei Grwpiau Cynghori a staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn gwneud eu penderfyniadau ac yn ymgymryd â'u gweithgareddau yn unol â hwy - ei 'ffyrdd o weithio'. Dylid seilio'r Rheolau Sefydlog ar y model a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

Darperir y fersiynau diweddaraf o'r dogfennau enghreifftiol, ynghyd â rhestr o ddiwygiadau a chroesgyfeiriadau at ddeddfwriaeth a Chyfarwyddydau Gweinidogol er gwybodaeth fel atodiadau ar y dudalen hon.

Mae Rheolau Sefydlog y BILl yn cynnwys yr hyn a ganlyn fel Atodlenni i Reolau Sefydlog BILl:

  • Atodlen 1 - Cadw a Dirprwyo Pwerau a Chynllun Dirprwyo [Mawrth 2021]
  • Atodlen 2.1 - Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog Enghreifftiol BILl [Mawrth 2021]
  • Atodlen 4.1 - Rheolau Sefydlog Enghreifftiol WHSSC [Mawrth 2021]
  • Atodlen 4.2 - Rheolau Sefydlog Enghreifftiol EASC [Mawrth 2021]
  • Atodlen 5.1 - Cylch Gorchwyl a Threfniadau Gweithredu'r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid [Mawrth 2021]
  • Atodlen 5.2 - Cylch Gorchwyl a Threfniadau Gweithredu'r Fforwm Gweithwyr Iechyd Proffesiynol [Mawrth 2021]
  • Atodlen 5.3 - Fforwm Partneriaeth Lleol BILl - Cylch Gorchwyl a Threfniadau Gweithredu [Mawrth 2021]
  • Rheolau Sefydlog BILl - Rhestr Dermau [Medi 2019]

 

Dogfennau