Neidio i'r prif gynnwy

Rheolau Sefydlog - Ymddiriedolaethau'r GIG

 

Rhaid i Ymddiriedolaethau yng Nghymru gytuno ar Reolau Sefydlog sydd, ynghyd â chyfres o Gyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a chynllun o benderfyniadau a gedwir ar gyfer y Bwrdd; cynllun o ddirprwyaethau i swyddogion ac eraill; ac amrywiaeth o ddogfennau fframwaith eraill fel y nodir yn y trefniadau y mae'r Bwrdd, ei Bwyllgorau, ei Grwpiau Cynghori a staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn gwneud eu penderfyniadau ac yn ymgymryd â'u gweithgareddau yn unol â hwy – ei 'ffyrdd o weithio'. Dylid seilio'r Rheolau Sefydlog ar yr enghraifft a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

Darperir y fersiynau diweddaraf o'r dogfennau enghreifftiol, ynghyd â rhestr o welliannau a chroesgyfeiriadau at ddeddfwriaeth a Chyfarwyddyd Gweinidogol er gwybodaeth fel atodiadau ar y dudalen hon.

Mae Rheolau Sefydlog Ymddiriedolaeth yn cynnwys yr hyn a ganlyn fel Atodlenni i Reolau Sefydlog Ymddiriedolaeth:

  • Atodlen 1 Cadw a Dirprwyo Pwerau (Enghreifftiol) Ymddiriedolaeth [Mawrth 2021]
  • Atodlen 2.1 Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog Enghreifftiol Ymddiriedolaeth [Mawrth 2021]
  • Atodlen 4.1 Fforwm Partneriaeth Lleol - Cylch Gorchwyl a Threfniadau Gweithredu [Mawrth 2011]
  • Rheolau Sefydlog Ymddiriedolaeth - Rhestr Dermau [Medi 2019]

 

 Dogfennau