Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor strategol ar yr ystâd

Strategic Estate Advice

Rydym yn rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar bolisïau yn ymwneud â chynllunio a datblygu ystadau strategol a materion ynghylch rheoli cyfleusterau. Mae hyn yn cynnwys:

a) Cyngor ar ystadau strategol a rheoli cyfleusterau
b) Gwerthuso achosion busnes
c) Cynllunio a chefnogi'r gwaith o reoli'r rhaglen buddsoddi cyfalaf genedlaethol
d) Cyngor ar gynllunio costau strategol a rheoli risgiau. 
 

Yn ogystal, rydym yn gweithio gyda Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau i gynorthwyo â’u gwaith o gynllunio datblygiadau yn y meysydd canlynol:

a) Cyngor ar strategaethau ystadau / uwchgynllunio
b) Briffio prosiectau, gan gynnwys defnyddio’r system Activity DataBase
c)  Gwerthuso dyluniadau (gan gynnwys defnyddio Cist Offer Gwerthuso Rhagoriaeth Dyluniad (AEDET) a Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladau (BREEAM).
 
 

Y Tim

Stuart Douglas
Pennaeth Datblygu Ystadau
02920 904088
Stuart.Douglas@wales.nhs.uk
Pob mater sy'n ymwneud ag Ystadau, Dylunio Gofal Iechyd, Rheoli Ystadau
Mike Travers
Prif Ymgynghorydd Ystadau
02920 904089
  Mike.Travers@wales.nhs.uk
Achosion Busnes (craffu, cyfalaf, adrodd, cynllunio cost)
Hing Chung
Uwch Ymgynghorydd Ystadau
02920 904087
Hing.Chung@wales.nhs.uk
Craffu, Cynllunio cost
Anthony Pitcher Uwch Ymgynghorydd Diogelwch Tân 02920 904120 Anthony.Pitcher@wales.nhs.uk   Peiriannydd Awdurdodi, Tân
Stuart Hanger Ymgynghorydd Diogelwch Tân 02920 904119 Stuart.Hanger@wales.nhs.uk Tân
Andrew Ward Uwch Beiriannydd Delweddu Diagnostig
02920 904104
Andrew.Ward2@wales.nhs.uk Therapïau diagnostig
Chris Lewis Uwch Ymgynhorydd Rheoli'r Amglychedd a Chyfleusterau 02920 904096 Christopher.Lewis4@wales.nhs.uk Rheolaeth amgylcheddol, Rheoli
Craig Morgan Ymgynhorydd Rheoli'r Amglychedd a Chyfleusterau
02920 904099
Craig.Morgan2@wales.nhs.uk Rheolaeth amgylcheddol, Rheoli