Neidio i'r prif gynnwy

Rheolaeth Amgylcheddol

Environmental Management
Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor i GIG Cymru a Llywodraeth Cymru ar ystod eang o faterion rheoli amgylcheddol mewn eiddo gofal iechyd. Mae ein meysydd arbenigedd yn cynnwys:
 • BREEAM
 • Rheoli gwastraff
 • Rheolaeth egni
 • Rheolaeth amgylcheddol

Ein gwasanaethau

 • datblygu strategaethau cynlluniau gweithredu a dangosyddion perfformiad amgylcheddol lleol a chefnogaeth arbenigol ar ISO 14001
 • Defnyddio a gweithredu BREEAM ac egwyddorion dylunio amgylcheddol ar gyfer eiddo gofal iechyd
 • Datblygu targedau ynni a chynhyrchu cynlluniau gweithredu ynni a chynlluniau lleihau carbon
 • Defnyddio offer a chyfarpar sy'n defnyddio ynni'n effeithiol, uchafu effeithlonrwydd ynni offer a chyfarpar cyfredol
 • Dylunio ynni isel a defnyddio ynni adnewyddadwy/carbon isel ar gyfer eiddo gofal iechyd
 • Datblygu targedau lleihau gwastraff a chynhyrchu cynlluniau gweithredu rheoli gwastraff
 • Cefnogaeth a chyngor ar:
  • reoli gwastraff clinigol yn unol â chanllaw deddfwriaethol ac arfer gorau
  • gwella ailgylchu gwastraff ac arfer gorau wrth weithredu'r hierarchaeth gwastraff
  • gweithredu egwyddorion cynaliadwyedd amgylcheddol.

Fforwm Amgylcheddol Iechyd Cymru

 
Corff ymgynghorol ar gyfer GIG Cymru wedi ei hwyluso gan adran Rheolaeth Amgylcheddol y Gwasanaethau Ystadau Arbenigol wedi ei rannu'n dri grŵp.
 
Gall cyflogeion GIG Cymru glicio ar y botymau canlynol i gael mynediad i gofnodion y cyfarfodydd perthnasol:
 

Fforwm Amgylcheddol Iechyd Cymru

 

Energy

Ynni

Wate Management

Rheoli Gwastraff

Forthcoming meetings

Cyfarfodydd i ddod
 

Cyswllt

Chris Lewis
Uwch Ymgynghorydd Rheoli'r Amglychedd a Chyfleusterau
02920 904096
Christopher.Lewis4@wales.nhs.uk
Rheolaeth amgylcheddol, Rheoli
Craig Morgan Ymgynghorydd Rheoli'r Amglychedd a Chyfleusterau
02920 904099
Craig.Morgan2@wales.nhs.uk Rheolaeth amgylcheddol, Rheoli