Neidio i'r prif gynnwy

Fframweithiau Adeiladu ar gyfer Cymru y GIG

NHS Building for Wales Frameworks
Fframweithiau Cynllun Oes: Adeiladu i Gymru yw fframweithiau caffael a darparu GIG Cymru ar gyfer prosiectau cyfalaf mawr gyda chostau adeiladu dros £4 miliwn. Mae'r fframweithiau wedi'u seilio ar egwyddorion sylfaenol gweithio cydweithredol, cadwyni cyflenwi integredig a gwelliant parhaus. Maent yn cyflenwi gwerth gorau am arian a datbygiad ymarfer gorau, cynaliadwyedd ac amcanion craidd eraill ar ran Llywodraeth Cymru.
 
Ar gyfer cynlluniau gyda gwerth cyfalaf o lai na £4 miliwn, mae pob bwrdd iechyd lleol/Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am wneud ei drefniadau ei hyn i gaffael gweithiau a bydd gan bob un naill ai dendro traddodiadol neu drefniadau fframwaith yn eu lle. Am fwy o wybodaeth ar gysylltu â'r Bwrdd Iechyd Lleol/Ymddiriedolaethau dilynwch y ddolen hon:
 

Adroddiadau Gwerthuso Ôl-brosiect 
 
 
 
Estates logo
 

Y tîm

Andrew Waddington

Pennaeth Adeiladu GIG Cymru 
02920 904123

Andrew.Waddington@wales.nhs.uk

Kevin Ray

Rheolwr Fframwaith
02920 904121

Jonathan Simcock

Rheolwr Fframwaith
02920 904122
Jonathan.Simcock@wales.nhs.uk
Jonathan Jones Rheolwr Fframwaith 02920 905145 Jonathan.Jones5@wales.nhs.uk

Thomas Kuehn

Rheolwr Fframwaith
02920 905145
Thomas.Kuehn@wales.nhs.uk