Neidio i'r prif gynnwy

Diagnosteg a therapïau

Diagnostics and Therapies
Mae'r adran hon yn cynnig cyngor, cefnogaeth a chyfarwyddyd i GIG Cymru a Llywodraeth Cymru ar bob agwedd o ddelweddu diagnostig a chardioleg, gan arbenigo mewn:
 • System archifo llun a chyfathrebu (PACS)
 • Radiotherapi
 • Cardioleg
 • Radioleg
 • Uwchsain

Ein gwasanaethau

 • Cyngor ar gyflwr offer
 • Cymorth yn natblygiad rhaglenni amnewid
 • Gall y cydlynydd techegol mewn timau caffael, ein peiriannydd:
  • gynhyrchu manylebau technegol ar gyfer dogfennaeth dendro
  • gefnogi yn ystod dadansoddiad tendr a phroses ddewis
  • gysylltu â'r adrannau ffiseg meddygol ynghylch profi ymbelydredd
  • cyfarpar ac archwiliad ansawdd cyn eu trosgwyddo
 • Asesiad risg
 • Cyngor technegol ar gyfer contractau cynnal
pdf icon

Canllawiau ar gyfer y defnydd clinigol diogel o Ddelweddu Atseiniol Magnetig (MRI), Chwefror 2021 (PDF,1.6 MB)

 

Arwyddion diogelwch MRI

 
pdf icon

 

Ardal MR Mynediad Dan Reolaeth (portread Cymraeg)

 

pdf icon
 

Ardal MR Mynediad Dan Reolaeth (portread Saesneg)

 

pdf icon
 

Ardal MR Mynediad Dan Reolaeth (tirwedd Cymraeg)

 

pdf icon

 

Ardal MR Mynediad Dan Reolaeth (tirwedd Saesneg)

 

pdf icon
 

Maes Magnetig (portread Cymraeg)

 

pdf icon
 

Maes Magnetig (portread Saesneg)

 

pdf icon
 

Maes Magnetig (tirwedd Cymraeg)

 

pdf icon
 

Maes Magnetig (tirwedd Saesneg)

 

pdf icon
 

Drysell ystafell Sganiwr MRI (Cymraeg)

 

pdf icon
 

Drysell ystafell Sganiwr MRI (Saesneg)

 

pdf icon
 

Llawr mynediad ystafell sganiwr MRI (Cymraeg)

 

pdf icon
 

Llawr mynediad ystafell sganiwr MRI (Saesneg)

 

pdf icon
 

Gwacau Cyrogen MRI (Cymraeg)

 

pdf icon
 

Gwacau Cyrogen MRI (Saesneg)

 

pdf icon
 

Monitro Tymheredd a Lleithder (Cymraeg)

 

pdf icon
 

Monitro Tymheredd a Lleithder (Saesneg)

 

pdf icon
 

Rhedaeth Tymheredd a Lleithder (Cymraeg)

 

pdf icon
 

Rhedaeth Tymheredd a Lleithder (Saesneg)

 

pdf icon
 

Pŵer Trydan I FFWRDD (Cymraeg)

 

pdf icon
 

Pŵer Trydan I FFWRDD (Saesneg)

 

pdf icon
 

Echdynnu aer (Cymraeg)

 

pdf icon
 

Echdynnu aer (Saesneg)

 

pdf icon
 

Monitor Ocsigen (Cymraeg)

 

pdf icon
 

Monitor Ocsigen (Saesneg)

 

pdf icon
 

Botwm Diffodd (Cymraeg)

 

pdf icon
 

Botwm Diffodd (Saesneg)

 
 

Cyswllt

Andrew Ward

Uwch Beiriannydd Delweddu Diagnostig

02920 904104
Andrew.Ward2@wales.nhs.uk