Neidio i'r prif gynnwy

Rheolaeth Cyfleusterau

Facilities Management
Mae'r adran hon yn cynnig cyngor cyffredinol a chefnogaeth i Lywodraeth Cymru a GIG Cymru ar amrywiaeth o gyfleusterau a gwasanaethau rheoli perfformiad, yn enwedig:
  • arlwyo
  • golchi dillad
  • glanhau
  • parcio ceir
  • diogelwch
Mae'r adran yn gyfrifol am reoli nifer o systemau data ar gyfer mewnbwn uniongyrchol gan fyrddau iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG. Mae'r rhain yn cael eu defnyddio i hwyluso a monitro gwelliannau mewn perfformiad yn yr ystâd iechyd yng Nghymru.
 

EFPMS (System Rheoli Perfformiad Ystadau a Chyfleusterau)

 
Casgilad cynhwysfawr am ddata ystadau a chyfleusterau a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i wella rheolaeth ystâd GIG yng Nghymru, mae ein staff yn darparu hyfforddiant a chyfarwyddyd i fyrddau iechyd ac Ymddiriedolaethau yn ogystal â dehongliad o ddangosyddion perfformiad cenedlaethol a chynlluniau meincnodi lleol.
 
EFPMS Login
Mewngofnodi
EFPMS documents
(ar gael i gyflogeion GIG Cymru yn unig)
ERIC
(Casgliad Gwybodaeth Dychwelyd Ystâd) data ar gyfer Lloegr
 

Cysylltwch

Chris Lewis
Uwch Ymgynghorydd Rheoli'r Amglychedd a Cyfleusterau
02920 904096
Christopher.Lewis4@wales.nhs.uk
Pob mater yn ymwneud ag Ystadau, dyluniadau gofal iechyd a rheoli ystadau
Craig Morgan Ymgynghorydd Rheoli'r Amglychedd a Cyfleusterau
02920 904099
Craig.Morgan2@wales.nhs.uk Pob mater yn ymwneud ag Ystadau, dyluniadau gofal iechyd a rheoli ystadau