Neidio i'r prif gynnwy

Masnachol, Rheoleithiol a Chaffael

Commercial Team

Pwy ydym ni

Yn ein Tîm Masnachol mae Andrew Evans, Laura Johnson, Daniel Gandy a Leanne Fowler, ac fe’u cefnogir gan gyfreithwyr dan hyfforddiant. Gyda’i gilydd mae ganddynt nifer fawr o flynyddoedd o brofiad mewn ymdrin ag ystod helaeth o ddadleuon cyfreithiol, goruchwylio’r broses caffael a rhoi cyngor ar degwch gweithdrefnol ledled GIG Cymru.

 

Beth rydym yn ei wneud

Mae’r tîm Masnachu yn hysbysu cyrff iechyd ledled Cymru ar bob math o faterion, rhai dadleuol a rhai nad ydynt yn ddadleuol, sy’n cynnwys materion Masnachol (cytundebau cytundebol) a materion yn ymwneud â chyfraith gyhoeddus (adolygiadau barnwrol). Rydym hefyd yn helpu’r GIG i ddeall cymhlethdodau’r ddrysfa o reoleiddio sy’n bodoli.

Ein hethos yw helpu Byrddau ac Ymddiriedolaethau yng Nghymru i reoli’r materion hyn mewn ffordd ymarferol ac amserol a’n rhyddhau i wneud yr hyn y mae’n ei wneud orau, sef trin cleifion.

Isod mae rhestr anghyflawn o rai o’r pynciau yr ydym yn gallu rhoi cyngor arnynt:

 • Cytundebau masnachol
 • Cyfraith caffael (Cyngor ar reoleiddio a gweithdrefn)
 • Dogfennaeth caffael (Cyngor ar ddrafftio ITT,PQQ a manyleb)
 • Heriau caffael
 • Defnyddio triniaeth a gwasanaethau allanol
 • Eiddo deallusol
 • Cyfraith Rheoleiddio
 • Cyfraith cytundeb cyhoeddus (Cytundebau GMS/GDS)
 • Partneriaeth Gyhoeddus/Preifat (Gwasanaeth Canser Cenedlaethol)
 • Adolygiad Barnwrol
 • Ymgyfreitha Masnachol
 • Casglu dyledion
 • Dadleuon Dinasyddiaeth
 • Dadleuon rhwng awdurdodau cyhoeddus yn ymwneud â chyllido
 • Datrysiad dadleuon
 • Drafftio polisi
 • Adeiladu
 • Cyfraith Ryngwladol (MOU a SLA gyda llywodraethau tramor)
 • Troseddol
 • Twyll Sifil
 • Gwaharddebau
 • Enllib
 • TUPE
 • Cyfraith gwybodaeth (Gwarchod Data a materion Rhyddid Gwybodaeth).

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith mai ni yw, nid yn unig y gwerth gorau am arian, ond y tîm cyfreithiol nad oes ei debyg o ran dyfnder gwybodaeth o’r GIG a sut y mae’n gweithio.

“Mae argaeledd ein cefnogaeth gyfreithiol ein hunain wedi gwneud gwahaniaeth mawr i gydweithwyr Caffael ledled Cymru. Rydym wedi gallu datblygu perthnasoedd ar y cyd sy’n llawer agosach sy’n gweithio er lles GIG Cymru. Mae proffesiynoldeb y tîm o’r safon uchaf ".

Mark Roscrow

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Caffael

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru